• +90(224) 224 22 66
  • +90(530)821 67 07
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dikkat Testi Nedir? : bireylerin odaklanma becerisinin ölçülmesini sağlayan testlere verilen isimdir. Çocukları dikkat ve algı konusunda sağlıklı bir şekilde gözlemlemek ve gelişimlerini takip edebilmek için, bir takım değerlendirme araçlarıdır. Ve bu testleri etkin bir şekilde kullanabilmek için yeterli donanım, bilgi ve beceriye sahip olmak oldukça önemlidir.

ALGI VE DİKKAT TESTLERİ

Dikkat Testi Nedir? :  bireylerin odaklanma becerisinin ölçülmesini sağlayan testlere verilen isimdir. 

D2 Dikkat Testi: 9-60 yaş arasına uygulanan bir dikkat testidir. Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Ayrıca “psikomotor hız”, “gösterilen performansın kalitesi” gibi dikkatle ilgili becerilerde bu testte değerlendirilmektedir.


Frostıg Gelişimsel-Görsel Algı Testi: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 4 ile 8 yaş arasındaki çocuklar başta olmak üzere uygulanabilen bir görsel algı testidir.


Frankfurter Dikkat Testi: 60-72 ay arası çocukların dikkatini 90 saniyede değerlendirmek üzere planlanmış bir performans testidir.


Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir. Bireysel olarak uygulanan bir performans testi olup görsel belleğin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.


Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi: 5-11 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanır. Bu test, çocuklarda görsel motor algıyı değerlendirmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır.


Burdon Dikkat Testi: Genellikle diğer testlerin uygulanamadığı yaş grubundaki çocuklara bireysel ya da grup olarak uygulanır. 

Bu bağlamda günümüzde dünyada birçok alanda değişimler yaşanmakta, bu değişimler teknolojik gelişmeleri beraberinde getirmektedir. Teknolojinin hayatı kolaylaştıran, bize yeni fırsatlar sunan yönlerinin yanında kuşkusuz birtakım problemleri de beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bu problemler ve gelişen dünya şartları insanların birtakım nitelikler kazanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu niteliklerden biri de dikkatli olma ve dikkat toplayabilmedir.

İnsan doğası gereği yaşadığı ortamlara uyum sağlamaya çalışan, karşılaştığı olaylara tepkiler veren, uyaranları algılayan ve bunlar arasından sistematik seçimler yapan, yaptığı seçimleri kendi bilinciyle yorumlayan bir varlıktır. Uyaranların, algısal bilince sistematik olarak kabul edilmesi “dikkat” kavramıyla açıklanmaktadır (Amado, 1996).

Dikkat, uyarıcının farkında olmak olarak tanımlanabilir. Bu uyarıcılar, düşünceler ve anılarda olduğu gibi içsel ya da görüntü ve seslerde olduğu gibi dışsal olabilmektedir. Dış dünyadaki uyarıcıların büyük bir kısmı duyu organlarınca yakalanır; ancak bir kısmı seçilerek algılanır. Birey bütün uyarıcılarla aynı anda ilgilenemez; çünkü sınırlı bir kapasiteye sahiptir (Karaduman, 2004a)

Dikkat toplama, istek üzerine bilincimizin bir konu üzerine toplanması halidir. Dikkat ederken bütün zihinsel yeteneklerimiz etkin hale geçmektedir. Etkili ve kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesi açısından özel bir öneme sahiptir. Dikkat toplamada ön koşul; isteklendirme, ilgi ve ben’ in gelişimidir. Yetenekler ve ayrıca çalışma şeklinin de etkisi vardır (Özdoğan 1999).

Dikkat ve dikkat toplama becerisinin okul yıllarının her döneminde büyük bir öneme sahip olduğunu, bu nedenle okul öncesi dönemden başlayarak dikkat toplama yeteneğinin geliştirilmesine özel bir önemin verilmesi gerektiğini belirten Ettrich (1998), böylece daha sonraki yıllarda ortaya çıkabilecek eğitimsel sorunlarının azaltılabileceğini belirtmektedir.

İlgili literatür incelendiğinde, dikkat toplamanın eğitimle geliştirilebileceği vurgulanmaktadır. Ettrich (1998); Helmke ve Renkl (1993); Lauster (1999); Özdoğan (2001) dikkat toplamanın eğitimle geliştirilebileceğine işaret etmektedirler.

Barchmann, Kinze ve Roth’a (1991) göre dikkat toplama becerisi, dikkat toplama alıştırmaları ile geliştirilebilir. Çocuklara bu konuda belli bir süre eğitim verilirse dikkat toplama becerileri geliştirilebilir. Bu noktada algı ve dikkat testleriyle dikkat toplama düzeyi belirlenebilir bireyin algı ve dikkat seviyesi ölçülerek dikkat konusundaki seviyelere göre eğitim desteğiyle öğrenim hayatlarındaki kaliteye önemli katkılar sağlanır. Peki, normal gelişim gösteren çocuklara verilen dikkati geliştirme eğitiminin dikkat becerilerini geliştirme derecesini ortaya koymak ve dikkat toplama kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan eğitim öğrenciler neler kazanır;

Öğrencilerin olaylara veya nesnelere farklı bakabildikleri ve kendilerine özgüvenlerinin arttığı gibi ortak düşüncelere ulaşılmıştır.

Bu sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir:

  1. Öğrencilere erken yaşta dikkat becerileri geliştirme eğitimi verilmelidir.
  2. Farklı araştırmalarda farklı yaş gruplarına dikkat geliştirme eğitim programları uygulanmalı ve sonuçları değerlendirilmelidir.
  3. Dikkat becerileri geliştirme eğitimi ilköğretim programlarına alınmalıdır ve öğretmenler bu konuda bilgilendirilmelidir.
  4. Öğrencilerin okul ve sınıf ortamındaki dikkat becerileri sürekli izlenmeli ve gerektiğinde öğrencilere dönüt verilerek, bireysel eğitim programları hazırlanmalıdır.

Not: bu bilgiler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı konmamış normal gelişim gösteren çocuklar dışında kalan normal gelişim gösteren çocuklara verilen dikkati geliştirme eğitiminin dikkat becerilerini geliştirme derecesini ortaya koymak ve dikkat toplama kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

 

Kaynakça

Kaya, Ö. (1989). Frostig Görsel Algılama Eğitimi Programının Anaokulu Çocuklarının Görsel Algılama ve Zihinsel Gelişimlerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Kaymak, S. (1995). Yuvaya Giden Beş Yaşındaki Çocuklarla Dikkat Toplama Çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.

Kaymak, S. (2003) Dikkat Toplama Eğitimi Programının İlköğretim 2. ve 3. Sınıf Öğrencilerinin Dikkati Toplama Becerilerinin Geliştirilmesine Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Lauster, U. (1999). Konzentrationsspiele 1. Für die 1. und 2. klasse.München: Lentz Verlag.

Selçuk, Z. (2001) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktif Çocuklar. (2. Baskı) Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Özdoğan, B. (1999). Seminer Ders Notları.  Ankara Üniversitesi, EBF, Ankara.

Özdoğan, B. (2001). Altı- On iki Yaşlarındaki Çocukların Eğitimi ve Okul Başarıları. Eğitim ve Bilim Dergisi. 26, 3 - 7.

Yaycı, L. (2007) İlköğretim Dördüncü Sınıf Öğrencilerinde Seçici ve Yoğunlaştırılmış Dikkat Becerilerini Geliştirmeye Dayalı Bir Programın Etkililiğinin Sınanması. Yayınlanmış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 

MERVE AKGÜL YONGACI EĞİTİM UZMANI / PROFESYONEL COACH

İ&D BURSA DANIŞMANLIK


© 2020 I&D Danışmanlık. All Rights Reserved. Designed by Giza Medya

Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu web sitesine göz atarak çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.