NLP Eğitimi

NLP Sertifika Eğitimleri

NLP, global olarak 3 temel eğitim sistemi içerisinde ilerler.. NLP sertifika eğitimlerimizde, uluslararası eğitim enstitülerince kabul gören en yüksek eğitim standartlarını ve güncel eğitim müfredatı temel alınır.

Eğitim Günü
1 Gün

Haftasonu Eğitim Saatleri
10:00 - 19:00

Sertifikasyon
NLP Diploma

Eğitmen
Figen Öztürk YILDIRIM

Kontenjan
10 Kişi

Eğitim Hakkında Bilgi

Düşünce,dil ve davranış yönetimi konularında etkili araçlarla tanışacağınız bir NLP ye giriş programıdır.Koçluk mesleğinin alet çantası olarak da adlandırabiliriz. NLP Diploma Programı,1 günlük NLP Practitioner sertifika eğitim programının ilk temel konularını kapsar. Çok kapsamlı bir NLP eğitimi almadan önce, bizimle ve NLP içerikleri ile tanışmak ve NLP ile neler yapılabileceğini görmek isteyen katılımcılar için düşünülmüş sertifikalı bir başlangıç eğitimidir. Katılımcılar, 1 tam günlük eğitimin ardından, "NLP Diploma" sertifikası alabilirier ve "NLP Practitioner" programına devam ederek "NLP Practitioner" (Sertifikalı NLP Uygulayıcısı) olarak NLP Eğitim programlarına devam edebilirler.

NLP Diploma sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz mevcut iletişim tarzınız ile tanışacak ve değerlendirme şansı bulacaksınız. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, mevcut duygu durumlarınızdan kurtulup hızlı ve etkili bir biçimde istediğiniz duygu durumuna geçebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi artırmayı öğreneceksiniz.

NLP Diploma eğitiminde, temel NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Eğitimin amacı, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki kullanımını sağlamak olduğu gibi, özel ve iş yaşamında insanlar arasıdaki iletişim süreçlerinin etkinliğini geliştirebilmektir.

Genel Katılım Koşulları

En az lise veya dengi eğitim kurumundan mezun veya yüksek öğrenim mezunu veya devam ediyor olmak. Eğitimin tamamına katılma zorunluluğu. Katılamadığınız eğitimler, bir sonraki eğitim döneminde ücret ödemeden tekrarlanabilir.

NLP Diploma Programı İçeriği

Algılama
NLP Practitioner eğitimine algılarımızı bilinçli bir şekilde yönlendirme ve konsanstrasyon uygulamalarıyla başlıyoruz. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde pratik uygulamalarla algılama yetimizden en iyi şekilde faydalanmayı öğreniyoruz.

"NLP ve Algılama" alt başlıklar:

 • Başkalarıyla iletişim içerisindeyken kendimizi farkında olma becerimizin geliştirilmesi
 • Beden dilinin bilinçli algılanması, yorumlanması ve kullanılması
 • Dil kullanımındaki farklılıkları çözümleyebilme becerisinin geliştirilmesi
 • Kalibrasyon, derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

Uyum
Uyum profesyonelleri, karşılarındakilerle iletişime girerken onlar gibi davranmayı ve bilinçaltı uyumu inşa ederler, daha sonra bu iletişimin sağlamış olduğu güven duygusuyla liderliğe geçebilirler. Sözlü ve sözsüz iletişim sanatını kullanarak, güven dolu ilişkiler kurup iletişim süreçlerini yönlendirmeyi öğrenirler.

"NLP Uyum Sağlama ve LİDERLİK" bölümü alt başlıklar:

 • Ayak uydurma
 • Güven
 • Ses ve İfade uyumu (Matching)
 • Beden dili uyumu (Mirroring)
 • Liderliğe geçiş (Leading)
 • Bilinçli uyum bozma (Missmatching)

Çapalama (NLP Anchoring)
Psikolojik doğal şartlanma mekanizmasını güncel yaşamınızda hedefleriniz doğrultusunda kullanılabilir hale getirin. İhtiyaç duyduğunuz duygu durumlarını istediğiniz zaman çağrıştırabilmeyi öğrenin ve sizi kısıtlayan, tutsak eden olumsuz duygu durumlarını çözümleyin.

"NLP Çapalama" alt başlıklar:

 • Çapalama teorisi, teknik yaklaşım
 • Var olan çapaların ortaya çıkarılması
 • Çapa atma
 • Olumsuz çapaların çökertilmesi

Temsil Sistemi (NLP Representational Systems)
Karşınızdakilerin algılama ve duyular dünyasına bir adım atın, kendinizi karşınızdakine daha iyi ifade edin. Öğreneceğiniz teknikler iletişiminize yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

"NLP Temsil Sistemi"alt başlıklar:

 • Temsil sistemleri
 • Öncü temsil sistemleri
 • Temsil sistemlerini bulma ve kullanma
 • Gözle erişim ipuçları
 • İpuçlarının kullanımı

Hedef Çalışmaları
Hedeflerinizi NLP 4 temelilkesine göre yeniden biçimlendirin ve hedeflerinizi gerçekleştirin.

"NLP Hedef Çalışmaları" alt başlıklar:

 • Durum ve Hedef Çalışması
 • PS-DS Modeli

NLP Practitioner (Uygulayıcı) Sertifika Eğitim Programı

 • NLP uygulayıcısı olmak isteyen
 • Bireylere ve kurumlara NLP ile danışmanlık yapmak isteyen
 • Mevcut mesleklerine NLP programını entegre etmek isteyen
 • Yeni bir meslek edinmek isteyen bireyler katılabilir..

Eğitim Günü
10 Gün

Performans Değerlendirmesi
Sınav veya Proje Çalışması (Seçilebilir)

Akreditasyon Seçenekleri
NLP Practitioner KOCAELİ ÜN.EQUATION S.C

Yetkili Uzman Eğitmen
NLP Master Tainer FİGEN ÖZTÜRK

Kontenjan
10 Kişi

Eğitim Hakkında Bilgi

NLP Practitioner Sertifika Programı,NLP eğitiminin ilk ve temel aşamasıdır. Master Practitioner NLP eğitimine devam edebilmek için, uluslararası standartlara uygun düzenlenmiş bir NLP Practitioner eğitiminin alınması gerekmektedir.

Eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşir. Eğitimin hedefi, NLP tekniklerinin günlük yaşam içindeki kullanımını sağlamak özel ve iş yaşamında insanlar arasındaki iletişim süreçlerinin etkinliğini arttırmaktır.

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi inanılmaz seviyede pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi öğreneceksiniz.

Kocaeli üniversitesi ve Equation System Coaching den onaylı olarak verilen NLP Practitioner Sertifikası, yüksek eğitim standartları sayesinde tüm dünyada kabul görür. Sözlü veya yazılı sınavları başarı ile geçen katılımcılar, "NLP Practitioner Sertifikası" nı almaya hak kazanır.

Katılımcı Profili

 • Günlük yaşam ve iş yaşamını iyileştirmek isteyenler
 • İlişkilerini ve iletişim performansını geliştirmek isteyenler.
 • Potansiyelini keşfetmek, geliştirmek isteyenler
 • Kişisel ve mesleki gelişimini profesyonel boyuta taşımak isteyenler

Genel Katılım Koşulları

En az ön lisans veya dengi eğitim kurumundan mezun veya yüksek öğrenimine devam ediyor ve herhangi olmak.

Eğitim standartları gereğince katılımcıların belgelerini alabilmeleri için %100 katılım sağlama ve başarıyla eğitimi tamamlama sorumlulukları vardır. Katılamadığınız eğitim saatlerini , bir sonraki eğitim döneminde ücret ödemeden tekrarlayabilirsiniz.

NLP Practitoner Program İçeriği

Algılama
Başarılı bir iletişimin ilk koşulu, yoğunlaştırılmış bir algılamadır. Ancak, söz ve davranışlarımızın karşınızdakinde meydana getirmiş olduğu tepkileri gözlemleyebildiğimiz taktirde, konuşmanın akışını yönlendirebiliriz. NLP Practitioner eğitimine algılarımızı bilinçli bir şekilde yönlendirme ve konsanstrasyon uygulamalarıyla başlıyoruz.

"NLP ve Algılama" alt başlıklar:

 • Başkalarıyla iletişim içerisindeyken kendimizi algılayabilme becerimizin geliştirilmesi
 • Algısal dil kullanımındaki farklılıkları çözümleyebilme becerisinin geliştirilmesi
 • Kalibrasyon, derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

Uyum sağlama ve LİDERLİK(Pacing and Leading)
Uyum, sizinle karşınızdaki birey arasında algılanan farklılıkları bilinçdışı düzeyde en aza indirebilme yeteneğidir.İetişimin ustaları, karşılarındakilerle iletişime girerken onların dünyasına bir adım atarlar ve uyum dolu bir ilişki inşa ederler, daha sonra bu ilişkinin sağlamış olduğu güven duygusuyla Liderliğe geçebilirler. Sözlü ve sözsüz iletişim sanatını kullanarak,ilişkiler kurup iletişim süreçlerini yönlendirmeyi öğrenin!

"NLP Uyum Sağlama ve Liderlik" bölümünde alt başlıklar:

 • Ayak Uydurma
 • Eşleşme
 • Ses ve İfade uyumu (Matching)
 • Beden dili uyumu (Mirroring)
 • Yansıtma
 • Liderliğe geçiş (Leading)
 • Çapraz yansıtma
 • Bedensel Aktif dinleme

Çapalama (NLP Anchoring)
Psikolojik doğal şartlanma mekanizmasını güncel yaşamınızda hedefleriniz doğrultusunda kullanılabilir hale getirin. İhtiyaç duyduğunuz duygu durumlarını istediğiniz zaman durdurmayı ve değiştirmeyi öğrenin ve sizi kısıtlayan,olumsuz duygu durumlarını çözümleyin.

"NLP Çapalama" alt başlıklar:

 • Çapalama teorisi
 • Doğal Çapalar
 • Çapa atma
 • Yığınak Çapa
 • Zincirleme çapa
 • Çapaların çökertilmesi

Temsil Sistemi (NLP Representational Systems)
Dr. Wyatt Woodsmall

Nöro Linguistik Programlama insan davranışlarını değiştirmede kullanılan güçlü bir modeldir. NLP modelinin temel yapı taşları temsil sistemleridir. Bu işlemler sayesinde insanlar dünyayı algılar, temsil eder ve üzerinde işlerlik gösterir. İnsanların (içsel ve dışsal) bütün deneyimleri bu temel öğelere ayrıştırılabilinir. Başlıca temsil sistemleri görsel, işitsel, dokunsal, kokusal ve tatsal temsil sistemleridir ve bunlar beş duyumuza dayalıdır. NLP’nin en temel varsayımlarından biri şudur: bütün bireysel beceriler temsil sistemlerinin geliştirilme ve sıraya konmasının bir fonksiyonudur. Bu kombinasyon ve sıralanışlara stratejiler adı verilir.

Karşınızdakilerin öğrenme ve algılama sistemini keşfedin, hem kendinizi karşınızdakine daha iyi ifade edin, hemde karşı taraftan daha iyi anlaşılın. Öğreneceğiniz teknikler iletişiminize yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

"NLP Temsil Sistemi" alt başlıklar

 • Temsil sistemlerine giriş
 • Temsil Sistemleri
 • Dil ve Temsil Sistemleri
 • İletişimde olduğumuz bireylerin temsil sistemini çözümlemek
 • Gözle erişim ipuçları
 • İpuçlarının kullanımı

Hedef Çalışmaları
Hedeflerinizi NLP uygunluk kriterlerini gözönüne alarak yeniden değerlendirin ve hedeflerinizi gerçekleştirin.

"NLP Hedef Çalışmaları" alt başlıklar:

 • Durum Hedef karşılaştırmaları
 • Hedef Belirleme Kriterleri
 • Diyagramlar
 • PS-DS modeli

Metamodel
Sorulan sorunun kalitesi verilecek bilginin kalitesini belirler! META MODEL spesifik bir dizi sorular kullanmanızı ve bunlar sayesinde bir kişi veya kurumun mevcut gerçeklik anlayışından yeni bir anlam çıkarmanızı sağlayan bir modeldir. Kısacası, karşımızdaki kişinin dünya modelini veya haritasını genişletmemizi sağlar.

"NLP Meta Model" alt başlıklar:

 • Zihinsel temel bilgi işleme süreçleri
 • Metamodel dil kalıpları
 • Genelleme , bozulma ve kaybetme kalıplarının incelenmesi
 • Sorun ve hedef tanımlamaları

Hipnotik Dil Kalıpları
Milton modelini kullanmayı öğrenerek bilinçdışı kaynaklarınıza açılan kapıyı aralayın.

"NLP ve Hipnotik Dil Kalıpları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Hipnoz hakkında bilinenler
 • Kavramların açıklanması
 • Ericksoncu hipnoz
 • Hipnotik dil kalıpları

Yeniden Çerçeveleme (Refraiming)
Çerçeve belirli bir bağlamdır. NLP’de çerçeveleme, o anda önemli olduğunu düşündüğümüz şeylere farklı anlamlar yüklemek için onları farklı bağlamlara koymamız, demektir.

İş dünyasında çerçeveleme, bilginin belli bir bağlamda kullanıldığı ve “belli bir amacı olan çerçevelere” konulduğu, faydalı bir araçtır.

"NLP ve Yeniden Çerçeveleme" alt başlıklar:

 • Yeniden çerçeveleme türleri
 • Anlamın yada içeriğin yeniden çerçevelenmesi
 • Niyet - davranış ayrımı
 • Six-Step Modeli, altı adımda yeniden çerçeveleme

Alt Modaliteler (Submodalities)
Kişi,durum,somut ve soyut olaylara yüklediğiniz anlamları farkedin ve değiştirin.

"NLP ve Alt Modaliteler" alt başlıklar

 • Alt modalitelerin sözlü göstergeleri
 • Alt modalite tür ve çeşitleri
 • Kritik alt modalitelerin tespit edilmesi
 • İçsel ses ve resimlerin parçalanması
 • Swish tekniği

Stratejiler (Strategies)
Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

İnsanlar kendi nedenlerine göre hareket ederler, sizin nedenlerinize göre değil. Sizin için var olan faydalar ve dezavantajlar onlar için aynı olmayabilir.

Kararlarını neye dayandırdıklarını kavradıktan sonra onlar için faydaların dezavantajlardan daha ağır basacağı şekilde ürünlerinizi sunar ve böylece satışı gerçekleştirirsiniz.

"NLP Stratejileri" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • İlgi: Bir insanın satacağınız veya söyleyeceğiniz bir şeyi düşünmesini sağlamak
 • Motivasyon: Bir insanı harekete geçirmek
 • Satın alma: Bir insanın satın almasını sağlamak
 • İkna edici: Bir insanın kararı ertelememesini sağlamak
 • Güvence: Bir insanın doğru seçeneği seçtiğine, dolayısıyla fikrini değiştirmemesi gerektiğine inandırmak
 • Kontrol: Bir insanın gelecekte fikir değiştirmesini ve aldığı şeyden dolayı pişmanlık hissetmesini önlemek
 • Gerçeklik: Bir insanın gerçek ile fantaziyi birbirinden ayırmasını sağlamak
 • Doğruluk: Bir insanın söylediklerinize inanmasını veya size güvenmesini sağlamak

Uzman NKP Uygulayıcısı Sertifika Eğitim Programı

 • NLP uygulayıcısı olmak isteyen
 • Bireylere ve kurumlara NLP ile danışmanlık yapmak isteyen
 • Mevcut mesleklerine NLP programını entegre etmek isteyen
 • Yeni bir meslek edinmek isteyen bireyler katılabilir..

Eğitim Günü
10 Gün

Performans Değerlendirmesi
Tez - Proje Çalışması + Sınav (Seçilebilir)

Akreditasyon Seçenekleri
NLP Master Practitioner Kocaeli Ün.Equation System C.

Yetkili Uzman Eğitmen
Figen ÖZTÜRK

Kontenjan
10 Kişi

Eğitim Hakkında Bilgi

NLP Master Practitioner sertifika eğitiminin temel amacı, öğrenilmiş olan temel NLP bilgi ve tekniklerinin, eğitime katılanlar tarafından özümsenerek, bu temel üstüne yeni öğrenilen teknikler ile kişilerin NLP araç çantasının geliştirilmesidir .

NLP Master Practitioner eğitiminden mezun olanlar, genel kullanımdaki bütün NLP tekniklerini tanır. NLP Master Practitioner Sertifikası, NLP Trainer eğtimine katılmaya hak kazandırır.

Genel Katılım Koşulları

En az ön lisans veya dengi eğitim kurumundan mezun veya yüksek öğrenimine devam ediyor ve herhangi olmak.

Eğitim standartları gereğince katılımcıların belgelerini alabilmeleri için %100 katılım sağlama ve başarıyla eğitimi tamamlama sorumlulukları vardır. Katılamadığınız eğitim saatlerini , bir sonraki eğitim döneminde ücret ödemeden tekrarlayabilirsiniz.

NLP Master Practitoner Program İçeriği

İnanç Sistemleri
Sizi başarısızlığa sürükleyen ve durduran inançlar bilinçaltımızda yer alır ve gün içerisinde bir görev yada zorluk ile karşılaştığımızda bu inançlar kendisini çeşitli sabotaj içeren cümleler ile açığa çıkarlar. İnanç sistemlerimiz nasıl oluşur, yaşamımıza etkileri nelerdir nasıl değiştirilir.

"NLP ve inanç sistemleri ile çalışma" alt başlıklar:

 • İnanç sistemleri ve türler
 • İnanç sistemlerinin etkisi
 • İnanç sistemlerimizin analizi
 • İnanç sistemlerimizin değiştirilmesi

Sleight of Mouth-Patterns (Ağız çabukluğu kalıpları)
Sizi başarısızlığa sürükleyen ve durduran inançlar bilinçaltımızda yer alır ve gün içerisinde bir görev yada zorluk ile karşılaştığımızda bu inançlar kendisini çeşitli sabotaj içeren cümleler ile açığa çıkarlar. İnanç sistemlerimiz nasıl oluşur, yaşamımıza etkileri nelerdir nasıl değiştirilir.

"NLP Sleight of Mouth-Patterns " alt başlıklar:

 • Giriş, amaç, yeniden tanımlama
 • -se -sa kalıbı
 • Çerçeve boyutunun değiştirilmesi
 • Analoji oluşturma, yeni sonuç yaratma
 • Kriterlerin hiyerarşisi, meta çerçeve
 • Düzey inme, düzey çıkma
 • Dünya modeli, gerçeklik stratejisi, karşı örnek...

Değerler ve Yaşam Stili Çalışmaları:
200 farklı değerden oluşan liste.Özgürlük, sevgi, dürüstlük, başarı gibi değerler içimizdeki motivasyon duygusunu kamçılayan unsurlardır. Onlar davranışlarımızı biçimlendirir. Onlar için insanlar birçok şeye katlanma ve savaşmaya hazırdır. Buna rağmen birçok insan kendi değerlerinin neler olduğu konusunda emin değildir. Hatta arkadaşlarımızın, eşimizin yada müşterilerimizin değerleri hakkında bildiklerimiz genelde daha da kısıtlıdır ve bunları dikkate almayı da unutabiliriz.

Değerlerimiz konusunda bir düzenimiz ya da değerler hiyerarşimiz yoksa, bu değerler zaman zaman birbiriyle çelişki içine düşebilirler. Örneğin aile ile kariyeri arasında gerilimde kalan binlerce insanda olduğu gibi.

"NLP Değerler ve Yaşam Stili" alt başlıklar

 • Giriş, değerlerin analizi
 • Değerler hiyerarşisinin keşfedilmesi
 • Hierarşinin değiştirilmesi
 • Değer çakışması
 • Yaşam kuralları
 • Slogan tasarımı

Core-Transformation
Zihinsel bir maceraya ve değişime hazır olun. Başka insanların erişmek için yıllarca uğraştığı zihinsel kaynaklara dakikalar içerisinde ulaşmanın yolu. Özünüzü harekete geçirin, ve değişime zihinsel kaynağınızdan yola çıkın.

"NLP Öz-Dönüşüm Uygulamaları" alt başlıklar

 • Giriş ve tanımlamalar
 • Çekirdek varoluş halleri
 • Kullanım alanları
 • On aşamada core- trasformasyon tekniği
 • Velilerin zaman yolunun yeniden çizilmesi

Gelişmiş Hipnoz Teknikleri
Bu bölümde temel ve ileri düzey hipnoz uygulamaları konusunda eğitim verilir.

"NLP ve Gelişmiş Hipnoz Teknikleri" alt başlıklar:

 • Trance endüksiyon teknikleri
 • Posthipnotik görevler
 • İdeomotorik sinyaller
 • Kendi kendine hipnoz
 • Gelişmiş metafor tasarımı
 • Güncel iletişim süreçlerinde trance tekniklerinin kullanımı
 • Trance skriptlerinin analiz edilmesi
 • Video gösterimi

Metafor tasarımı ve Kullanımı:
Güncel yaşam içerisinde sürekli metaforlarla karşılaşırız. Hz. Muhammed, Gandhi, Buddha, Hz. Isa ve benzeri büyük önderlerler de az söz ile çok şey anlatabilmek için metafor anlatımlarından istifade etmişlerdir. Bizler de metaforları, günlük yaşam içinde etkili bir biçimde kullanmayı öğrenebiliriz.

Metaforlar günümüzde eğitim, terapi, satış ve pazarlama gibi birçok alanda etkili olarak kullanılıyor.

"NLP ile Metafor Tasarımı" alt başlıklar:

 • Metaforların faydası - etkisi
 • Metafor anlatımın inşa edilmesi
 • Çift kanallı endüksiyon
 • İç içe geçmiş hikayeler
 • Hatalı yorumlanma tehlikesi
 • Metafor sunumu
 • Sembolik çalışması

Meta-Programlar:
Metaprogramlar kendisini davranış ve tutum olarak açığa çıkaran algısal filitrelerdir. Bizim, bilincimiz ile algılamış olduğumuz bilgiyi bilinçdışı süzme, ayıklama ve düzene sokma işlemlerinden geçirirler. Kendinizin ve başkalarının algı filitrelerini keşfedip bunlardan faydalanmayı öğrenin.

"NLP Meta Programlar" alt başlıklar:

 • Algı filitreleri, filitrelerin yapısı ve önemi
 • Bilgi işlemedeki yeri
 • Motivasyon oluşturmada yeri
 • Proaktif - Reaktif, yönelim - kaçınma, iç referans - dış referans
 • Genel - ayrıntı, kendim - başkaları, seçenekler - prosedürler
 • Stress e karşı tepki şekilleri, aynılık - farklılık, zamansal farklılıklar
 • Convincer kanalı, convincer modu, çalışma organizasyonu ve stili

Elmas Tekniği (Diamond Technik)
Elmas tekniği bünyesinde birçok NLP tekniğini barındırır ve özellikle sorun çözümleme yada yaratıcık gerektiren alanlarda başarıyla kullanılabilir.

Elmas tekniği, koçluk veya yaşam koçluğu uygulamalarında, sorun olan konuların, farklı bakış açılarından değerlendirilebilmesini sağlayarak sorun olan durumun çözümlenmesini sağlar.

"NLP Elmas Beyin Fırtınası Tekniği" alt başlıklar:

 • Elmas haritasının oluşturulması
 • Beyin fırtınası
 • NLP varsayımları
 • Yaratıcılık stratejisi...

İleri Düzey Alt modalite Çalışması (Submodalities)
Subjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

"İleri Düzey Alt Modalitele" alt başlıklar:

 • İnanç sistemlerin değiştirilmesi
 • İstemdışı işler için motivasyon oluşturma ve praline-yöntemi
 • Korkuların giderilmesi
 • Hızlı Fobi (Sinema) Tekniği

Modelleme
İleri düzey NLP modelleme yöntemi ile başarılı davranış kalıplarını modelleyin. NLP bilimi, modelleme çalışmaları ile başlamıştır. Siz de başarılı sonuçlar üreten insanların stratejilerini modelleyip, kendiniz ve başkaları için öğrenilebilir hale getirin.

"NLP ile Modelleme" alt başlıklar:

 • Modellemeye giriş
 • Modellemede genel tutum
 • Modellemenin temel aşamaları
 • ROLE Modeli
 • BAGEL Modeli
 • R.Dilts modelleme yöntemi

İleri Düzey Stratejiler (Strategies)
Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

"İleri düzey NLP Stratejileri" alt başlıklar:

 • Stratejinin açığa çıkarılma süreci
 • NLP Notasyon
 • Stratejilerin uygunluk kriterleri
 • Doğru yazma stratejisi
 • Esneklik stratejisi
 • Stratejilerin utilize edilmesi
 • Stratejinin kurulması, kesilmesi ve kullanım alanları

Virginia Satir Modeli ve Sistematik dizilim çalışmaları:
Virginia Satir NLP bilimin oluşumunda büyük katkısı olan zamanının en başarılı aile terapistlerinden biriydi. Virginia Satirin çalışmaları, Richard Bandler ve John Grinder tarafından modellenerek birçok NLP tekniğinin yapısına entegre edilmiştir.

Eğitimimizin bu bölümünde özellikle iletişim alanında rol oynayan Satir-tipolojilerini yakından inceleme fırsatı bulacağız.

"NLP Satir Modeli" alt başlıklar:

 • İletişim modeli
 • 4 Satir Tipi
 • Parçalar arası dizilim çalışmaları

Uzman NLP Uygulayıcısı ve Eğitmen Sertifika Eğitim Programı

Eğitim Günü
10 Gün

Yetkili Uzman Eğitmen
Figen ÖZTÜRK

Kontenjan
10 Kişi

Eğitim Hakkında Bilgi

NLP eğitimi verebilmeniz ve sertifikasyon programı açabilmeniz için oluşturulmuş eğitim programıdır.. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir.

Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullamınında uzmanlaşırlar ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim yeteneklerini geliştirirler. Eğitimden başarıyla mezun olan katılımcılar, uluslararası geçerli NLP Trainer Sertifikası almaya hak kazanır.

Genel Katılım Koşulları

NLP eğitimi verebilmeniz ve sertifikasyon programı açabilmeniz için oluşturulmuş eğitim programıdır.. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum içerisinde olmasını gerektirir.

Katılımcılar eğitim süresince yapmak istedikleri işle ilgili bir öz kimlik geliştirirken, diğer yandan NLP bilgi ve tekniklerinin kullamınında uzmanlaşırlar ve bu bilgilerin aktarımı için gerekli pedagojik formasyon ve iletişim yeteneklerini geliştirirler. Eğitimden başarıyla mezun olan katılımcılar, uluslararası geçerli NLP Trainer Sertifikası almaya hak kazanır.

NLP Tariner Program İçeriği

 • NLP Practitioner Modül Örgün Eğitim Sürecini Tamamlamış Olmak
 • NLP Eğiticinin Eğitimi Örgün Eğitim(20 Saat)
 • Mentörlük Örgün Eğitim(10 Saat)
 • Eğitim Entegrasyon ve Uygulama(35 Saat)
 • 1000 Kelimelik Makale Çalışması
 • Sınav Süreci

Bizimle İletişime Geçin