Öğrenci Koçluğu

  • Anasayfa
  • /
  • Koçluk
  • /
  • Öğrenci Koçluğu
Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrenci Koçluğu, duygu düşünce ve davranış bütünselliği içinde öğrenciyi hedefine odaklayarak istediği performans ve başarıyı yakalamasını sağlayan , koç ve öğrenci arasında kurulan planlı bir gelişim süreci ve bu süreçte öğrenciye yapılan profesyonel bir yol arkadaşlığıdır.

Koçluk sistemini uygulayan kurumlar, yatırımın altı katı geri dönüş elde etmişlerdir.
(Fortune Dergisi)

Koçluk sistemini eğitime entegre eden kurumlarda akademik başarı yükseldiği gibi disiplin problemlerinin de büyük ölçüde ortadan kalktığı gözlenmiştir.Öğrenci koçluğu, akademik başarıda, eğitim hedeflerinin yerine getirilmesinde, öğrenci problemlerinin çözümünde anahtar yöntemler sunan ve bunu en kısa sürede gerçekleştiren sistemdir.

Öğrenci Koçluğu Sayesinde

Öğrenciler ders çalışmayı zorunluluk halinden çıkaracak, zamanını daha etkin ve verimli kullanmayı öğrenecek, kendi isteği ve çabasıyla somut başarılara adım atacak. Böylelikle kendine ve çevresine de daha fazla vakit ayırabilecek.

Öğrencilerin duygularını ve davranışlarının nedenlerini anlayacak, onlarla aynı dili konuşur hale gelebileceksiniz, bu da iletişiminizin artmasına ve ilişkinizin daha iyi olmasına neden olacak.

Öğrencilerin yeterli başarıyı gösterememesinin temel nedenlerine inerek, sorunu yüzeyde aramaktan vazgeçip, siz de ona daha çok yardım edebileceksiniz.

İlerleme kaydettikçe öğrencinin kendine olan güveni artacak, bu da onun mutluluğunu ve başarısını körükleyecek.

Öğrenci etkili çalışma teknikleri ve stres yönetimiyle ders çalışmayı zorunluluk halinden çıkaracak, zamanını daha verimli kullanmayı öğrenecek, kendi isteği ve çabasıyla somut başarılara adım atacak. Böylelikle kendine ve çevresine de daha fazla vakit ayırabilecek.

Hedeflerini bilen biri olarak öğrenci, kendi beceri ve istekleri doğrultusunda başarılı ola-bileceği kariyer seçimini yapabilecek.

Öğrenci Koçluğu Sayesinde
 
Öğrenci Koçluğu Süreci

Öğrenci Koçluğu Süreci

Öğrenci Koçluğu,öğrencinin kendini keşfetmesini,öğrenme konusunda duygusal ve zihinsel bariyerlerini aşmasını, hedef belirlemesini ve hedefe ulaşma sürecinde kendi haritasını oluşturarak sorumluluk almasını ve eyleme geçmesini sağlayan “holistik” bir süreçtir.

Öğrencide “başarısızım” inancı “istersem başarırım” inancına dönüşür,öğrencinin motivasyonu ve performansı artar. Özsaygı,özgüven ve özdeğer açısından bütünlük kazanan öğrenciler geleceklerini de bu rotada doğru bir şekilde planlayıp yarının özgür ve yaratıcı düşünen,sağlıklı bireylerine dönüşür.

Program öğrenci merkezli olup öğrencinin tüm çevresini kapsar.Sistemde sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.Hangi kaynakları kullanacağı,kimden destek isteyeceği ,neleri araştırması gerektiği,hangi alanlarda güçlü olduğu,hangi alanlarını geliştirmesi gerektiği konusundaki yanıtlar,öğrencinin kendisindedir.Kısaca koçluk sistemi bugünü ve yarını konusundaki inisiyatifi öğrencinin kendisine bırakmaktadır.

Öğretmenin öğrenmedeki temel rolü bilgi aktarmak değil,öğrenme konusunda merak ve arzu oluşturmak,öğrenmeyi öğretmek,ilham vermek,sorumluluk alma konusunda model olmak ve tutku bulaştırmaktır.

Öğrenci koçluğu sistemi öğretmenlerin öğrencileriyle, anne-babaların çocuklarıyla, öğrencilerin ve öğretmenlerin okul yönetimiyle iletişimlerinde pratik ve güçlü bir yol haritası sunar.

Koçluk ,süreç içinde öğrencinin düşünsel,davranışsal ve duygusal gelişimini ve değişimini yukarıdaki ölçeklenmiş diyagramlar yardımıyla bütünsel görmemizi sağlayan ölçülebilir bir sistemdir.

Bizimle İletişime Geçin