İnsan Kaynakları


GÜNEY MARMARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Hizmetler

DANIŞMANLIK
 • Yönetim Danışmanlığı
 • Teknik Bordrolama
ESNEK İŞ GÜCÜ VE BORDROLAMA
 • Esnek İş gücü ve Dış Kaynak Kullanımı
 • İnsan Kaynakları Süreç Danışmanlığı
SEÇME YERLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI
 • Geçici İş İlişkisi Yönetimi
 

Esnek İş Gücü ve
Dış Kaynak Kullanımı

Proje bazlı çalışmalarınızda, personel sayınız artmadan, sirkülasyon oranınız gereksiz yükselmeden, personel özlük süreçleri ile zaman yitirmeden, bordromuzda bulunan elemanlarla çalışabilirsiniz. Çok sayıda personelin özlük işlemlerini, sizin adınıza kendi bordromuzda yerine getirebiliriz.

Neden Dönemsel İş Gücü

 • Operasyonel maliyetleri azaltır
 • Açığa çıkan iç kaynakların daha verimli alanlara yönlendirilmesine imkan tanır
 • Üretim ve uygulama süreçlerini kısaltır
 • Risklerin minimize edilmesini ve paylaşılmasını sağlar
 • Verimlilik artışı sağlar

Teknik Bordrolama Hizmeti

 • Bordro hazırlama, ödenekler, sigorta, net ücret ve bordroya ilişkin her türlü resmi listenin ve Raporun hazırlanması
 • Personele ait ücret bordrolarının kapalı zarflarla iletilmesi
 • İşe Giriş, sigorta bildirgelerinin hazırlanması, işten ayrılışta hesaplanması gereken her türlü Tazminat ücret hesaplamalarının yapılması ve insan kaynakları yönetiminin onayı ile bankaya iletilmesi
 • İşten ayrılışta personele verilmesi gereken çalışma belgesi, tasarruf bilgileri, vergi matrah bildirimi, vb. belgelerin hazırlanması. İşten çıkış işlemleri sırasında personele imzalatılması gereken ibraname
 • İhbarname gibi belgelerin hazırlanması
 • İnsan Kaynağı ile ilgili database’in oluşturulması
 • Özlük ve diğer çalışma bilgilerinin girişi
 • Çalışanın belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • İş Yasaları ve uygulamaları konusunda danışmanlık verilmesi, gerekli uyarıların yapılması, yasal uygulamalar ve değişiklikler konusunda bilgi verilmesi, bordro hesapları veya uygulamalar konusunda şirket yönetimince uygun görüldüğü kadarı ile personelin sorularına cevap verilmesi
 • SGK, Çalışma Bölge Müdürlüğü, İŞKUR ve tüm resmi dairelere verilmesi gereken her türlü Dönemsel bildirge ve listelerin hazırlanması

SEÇME YERLEŞTİRME DANIŞMANLIĞI

 

Orta ve Üst Düzey Yönetici Temini

Kişilik envanteri (Assesment) destekli yetkinlik analizleri uygulayarak, Kurum kültürüne uygun seçilmiş, yönetim kadroları oluşturulması.

Farklı sektör ve iş alanlarında edindiğimiz seçme yerleştirme deneyimleri ile elde ettiğimiz know how sayesinde hem fonksiyonel hem de davranışsal uygunluğu en üst düzeyde sağlanması.

Toplu İşe Alım Projeleri

Organizasyona katılacak toplu alımların, kurumun değerlendirme kriterleri rehberliğinde yönetilmesi ve ihtiyaca odaklı eğitimlerin organize edilmesine rehberlik edilmesi.

Yeni Yatırımlar, İş gücü Planlaması ve Strateji

Uluslararası ve yerel yatırımcıları, stratejik bakış açısıyla en doğru insan kaynağı yapılanması ile buluşturmak ve ülke işgücünden en doğru biçimde yararlandırmak suretiyle yatırım yapacak firmanın, ilgili bölgede, ücret, yan faydalar, çalışma koşulları ve çalışan profillerini de planlayarak en doğru şekilde pozisyonlanmasını sağlıyoruz.

REFERANSLAR

 

Bizimle İletişime Geçin