Liderlik Programı

  • Anasayfa
  • /
  • Eğitim
  • /
  • Liderlik Programı
 
Liderlik Gelişim Programları

Liderlik Gelişim Programları

Kurumunuzun lider havuzunun gelişimini desteklemeye yönelik çeşitli lider gelişimi programları tasarlar ve sunar. I&D Liderlik Gelişimi Programları, kurumların ve kişilerin liderlik kapasitelerini geliştirmelerini, sadece liderlik teori, kuram ve taktiksel davranışlarının bilgisini almalarından öte, kendi iç kaynaklarını ortaya çıkararak önce kendi yaşamlarının, sonra da yönettiği ve yön verdiği ekiplerin liderliğini ele almalarını sağlamak amacındadır. Bu açıdan yaşantısal ve derinden öğrenmeyi amaçlayan programlar yürütürüz.

 

Programda katılımcılar şu amaçlarla çalışacaklardır:

  • Etkin bir lider olabilmenin birinci ve en önemli koşulu olan kişinin kendisini derinden tanımasını sağlamak, ve bir lider olarak kendisi ile tanışması için güvenli, destekleyici bir ortam ve araçlar sağlamak.
  • Bu öz farkındalığa sağlamca ayağını basacak liderlere ve lider adaylarına, önderlik yapacakları insan ve gruplarla etkin bir biçimde çalışmalarını sağlayacak insan, grup ve organizasyon davranış ve dinamikleri ile ilgili temel prensipleri aktarmak ve bu prensiplerle deneyler yapmalarını desteklemek, bunun doğal sonucu olarak iletişim, birlikte karar alma, yönlendirme, grup anlam ve dikkatini yönetme, müzakere, çatışma yönetimi gibi liderlik işlevlerinde gelişimi sağlamak, bu sayede pozitif sosyal güç kullanımının ustaları haline getirmek.
  • Hem kendi öz farkındalığını geliştirmiş ve kendini daha iyi anlayan, hem de içinde bulundukları organizasyonun ve genel olarak organizasyonların nasıl çalıştığını daha iyi anlayan ve değerlendirebilen hale gelmiş bu kişilere kurumlarında pozitif değişim yaratmak için gerekli tutum, yaklaşım, araç ve uygulamaları aktarmak.

Bu programlarda katılımcıların kendi geçmişlerinden getirdikleri alışkanlık, inanç, tutum ve şartlanmaların nasıl liderlik eylem ve sonuçlarına etki ettiğini doğrudan fark etmelerini sağlamak ve bu farkındalığa dayalı yeni yaklaşım, tutum, düşünüş ve eylemler oluşturmalarına destek olmak, temel amacımızdır. Bir veya bir çok modülden oluşan ve etkin, başarılı ve mutlu bir liderlik deneyimi için bireysel ve örgütsel gelişimin bir çok farklı alanına odaklanan bu çalışmalar, yönetici koçluğu ile de desteklenerek kalıcı davranış değişikliği sağlanmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin