Satış Eğitimi

Satış Eğitimi Analizi

Satış Eğitimi Analizi

Satış Eğitimi Analiz Süreci

Satış Eğitimi Analiz Amacı

Satış Eğitimi Analizi 1

Kurumun en riskli ve en zor görevini yalnız şekilde ve en az destekle yapan bu kişiler için, eylemleri, duyguları ve düşüncelerini güvenebilecekleri bir kişiden, açık, net ve doğrudan geri bildirim alabilmek ne kadar faydalı olurdu?

Satış Eğitimi Analiz 2

Kafalarındaki daha olgunlaşmamış düşünceleri başlarından bulundukları organizasyonda fırtınalara yol açmasından endişe duymadan tartışabilmek,
nasıl faydalı olurdu?

Satış Eğitim Anailizi 3

Kendi umut ve hayal kırıklıklarını, endişe ve hayallerini, kariyer ve özel yaşamlarını rahatlıkla tartışmanın ve çözüm arayabilmenin değeri ne olurdu?

 

Satış Eğitimi

I&D Danışmanlık, kurumunuzun lider havuzunun gelişimini desteklemeye yönelik çeşitli lider gelişimi programları tasarlar ve sunar. I&D Liderlik Gelişimi Programları, kurumların ve kişilerin liderlik kapasitelerini geliştirmelerini, sadece liderlik teori, kuram ve taktiksel davranışlarının bilgisini almalarından öte, kendi iç kaynaklarını ortaya çıkararak önce kendi yaşamlarının, sonra da yönettiği ve yön verdiği ekiplerin liderliğini ele almalarını sağlamak amacındadır. Bu açıdan yaşantısal ve derinden öğrenmeyi amaçlayan programlar yürütürüz. Programda katılımcılar şu amaçlarla çalışacaklardır. Etkin bir lider olabilmenin birinci ve en önemli koşulu olan kişinin kendisini derinden tanımasını sağlamak, ve bir lider olarak kendisi ile tanışması için güvenli, destekleyici bir ortam ve araçlar sağlamak.

Bu öz farkındalığa sağlamca ayağını basacak liderlere ve lider adaylarına, önderlik yapacakları insan ve gruplarla etkin bir biçimde çalışmalarını sağlayacak insan, grup ve organizasyon davranış ve dinamikleri ile ilgili temel prensipleri aktarmak ve bu prensiplerle deneyler yapmalarını desteklemek, bunun doğal sonucu olarak iletişim, birlikte karar alma, yönlendirme, grup anlam ve dikkatini yönetme, müzakere, çatışma yönetimi gibi liderlik işlevlerinde gelişimi sağlamak, bu sayede pozitif sosyal güç kullanımının ustaları haline getirmek.

Satış Eğitimi Amacı
 
DAVRANIŞSAL VE DENEYSEL ÖĞRENME
UYGULAMALAR VE OYUNLAR
SATIŞ
VAKALARı
SATIŞ
ENVANTERLERİ
 

Süpervizyonlar

Birebir Online Görüşme
Birebir Online Görüşme
Görev Değerlendirmesi
Görev Değerlendirmesi
Gelişim Alanları
Gelişim Alanları
 
Satış Eğitimi Süpevizyon

Satış Eğitimi Süpervizyonun Amacı

  • Hedeflenen sonuçlara uygun tutum, davranış, donanım ve kaynaklar açısından kuvvetli yanlarını ve gereksinimlerini belirleyerek bir gelişim planı oluşturur,
  • Kişinin öz değerleri, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, inanç ve yaklaşımları gibi aslında kendisini oluşturan parçaları hakkında bilinç ve farkındalık geliştirmesine yardımcı olur,
  • Gelişim planına ve belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli geri bildirim, eylem planı ve stratejileri sağlar,
  • Bu strateji dahilinde istenilen sonuçlara ulaşmak için kendisini taşıyacak ilişki ve ortamlar hazırlanmasına, eyleme geçmesine ve davranışsal değişiklikler yapmasına destek oluruz.
 

Raporlama

Eğitimlerdeki Davranış Geilişimleri
Eğitimlerdeki Davranış Gelişimleri
Süpervizyon Gözlemleri
Süpervizyon
Gözlemleri
Başlangıç Analizi
Başlangıç
Analizi
 

Bizimle İletişime Geçin